maandag, 27. december 2010 - 15:40

Provincie Overijssel sluit jacht op watervogels en wild

Zwolle

Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) sluiten vanaf woensdag 29 december 2010 de jacht op wilde eend. Dit heeft de provincie Overijssel maandag laten weten.

De ontheffingen voor het jagen op grauwe gans, kolgans, smient en knobbelzwaan zijn vanaf die dag opgeschort. Daarnaast hebben GS besloten om met ingang van 31 december 2010 ook de jacht op haas, fazantenhen, fazantenhaan, houtduif en konijn te sluiten.

Te weinig voedsel en open water door het winterweer
Ondanks de beperkingen in de Flora- en Faunawet voor het jagen onder winterse omstandigheden vinden GS het noodzakelijk de jacht op wild (wilde eend, haas, fazantenhen, fazantenhaan, houtduif en konijn) te sluiten, en het doden van grauwe gans, kolgans, smient en knobbelzwaan op te schorten. Reden voor dit besluit is de snel afnemende beschikbaarheid van voedsel en open water door sneeuwval en bevriezing.

Al naar gelang de huidige weersomstandigheden aanhouden, zullen GS bezien of de jacht gedurende het lopende jachtseizoen gesloten blijft, en of de ontheffing voor het doden van Grauwe gans, Kolgans, Smient en Knobbelzwaan opgeschort moet blijven.
Provincie:
Tag(s):