woensdag, 10. november 2010 - 12:50

Provincie stimuleert ontwikkeling electrische auto

Maastricht

De Provincie Limburg geeft een subsidie van ruim €2,1 miljoen aan de Rheinisch Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aken voor de ontwikkeling van een elektrische stadsauto in samenwerking met de Limburgse autofabriek NedCar.

De Akense universiteit is bezig met het uitvoeren van het langjarig programma Elektromobiliteit waarvan de kosten circa €100 miljoen bedragen. Een van de onderdelen hiervan is het zogeheten Streetscooterproject. Daarbij is het de bedoeling om een geheel nieuwe en goedkope elektrisch aangedreven stadsvoertuig te ontwikkelen, bedoeld voor massaproductie. De totale kosten van dit project bedragen circa €30 miljoen.

De Provincie geeft een bijdrage om de samenwerking tussen de universiteit in Aken en het Limburgs bedrijfsleven te stimuleren. NedCar kan op deze manier kennis nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrische automobiliteit. Die kennis kan NedCar zelf gebruiken in haar productieproces. Daarnaast kan NedCar zich hierdoor voorbereiden op de mogelijke productie van elektrisch aangedreven voertuigen. NedCar is een potentiële productielocatie als het tot een commerciële uitbating mocht komen. De productie van de nieuwe auto is in 2014 voorzien.
Provincie:
Tag(s):