vrijdag, 12. november 2010 - 17:17

Provincie Zeeland verleent milieuvergunning aan Thermphos

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op basis van recente onderzoeken besloten om een milieuvergunning te verlenen aan Thermphos International B.V.

Deze wijzigingsvergunning voor de sinterfabriek wordt volgende week officieel gepubliceerd. Met de nieuwe vergunning stelt de Provincie strengere regels waaraan Thermphos moet voldoen en vervolgens wordt gecontroleerd of Thermphos deze regels naleeft.

De Provincie Zeeland informeert omwonenden en geïnteresseerden vrijdag 12 november over de resultaten van de intensieve meetcampagne van de dioxine-uitstoot en maken de resultaten van twee rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Vrijdag zijn ook Provinciale Staten en andere belanghebbenden geïnformeerd.

In de vergunning zijn strengere eisen opgenomen voor de uitstoot van zware metalen. Het bedrijf realiseert de lagere uitstoot van de zware metalen door het Cadmium Reductieproject (CaRe). Daarmee wordt de uitstoot van zware metalen (waaronder cadmium) 70-90% teruggebracht. Ook de uitstoot van dioxinen is in de vergunning vastgelegd.

Uit recente metingen blijkt dat de dioxine-uitstoot is teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. De uitstoot ligt nu onder de tijdelijke toegestane eis van 0,4 nanogram (TEQ/Nm3). Thermphos moet nog wel flink investeren in een nageschakelde techniek om de dioxine-uitstoot uiterlijk eind 2014 verder terug te dringen naar de norm van 0,1 nanogram.

De Provincie heeft de diverse RIVM-rapporten gebruikt bij haar besluit om de vergunning te verlenen. Met de strengere eisen in de vergunning zal de uitstoot verder omlaag moeten gaan.

Door het toepassen van het CaRe-project wordt eind dit jaar ook een gunstig effect verwacht op de overlast van de neerslaande pluimen. Thermphos moet op grond van de nieuwe vergunning op 1 januari 2011 een onderzoeksrapport aanleveren over hoe zij de geuroverlast gaan aanpakken. Ook lopen er nog onderzoeken van de Provincie, zoals metingen met elektronische neuzen en de snuffelploegwaarnemingen. Met de onderzoeksresultaten zal de Provincie voorjaar 2011 nog extra voorschriften gaan opleggen om de geuroverlast verder terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):