woensdag, 7. juli 2010 - 16:47

Q-koortsbesmetting in Lunteren

Lunteren

In het Gelderse Lunteren is een melkgeitenbedrijf besmetverklaard met Q-koorts. 'Dit is het negentigste bedrijf dat besmetverklaard is met de Q-koortsbacterie', meldt het ministerie van LNV woensdag.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaatst een waarschuwingsbord bij het bedrijf in Lunteren . Het adres en de locatie van het bedrijf worden ook bekendgemaakt op de website van de VWA .

Q-koorts
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste besmettingen komen door het inademen van lucht waar de bacterie inzit. De bacterie komt vooral in de lucht als besmette en niet gevaccineerde geiten of schapen lammeren.

Maatregelen
In december 2009 hebben de ministers van LNV en VWS besloten dat alle drachtige dieren op besmette bedrijven moesten worden geruimd. Met deze eenmalige noodmaatregel is voorkomen dat er tijdens het lammerseizoen (februari tot en met mei) miljarden Q-koortsbacteriën in het milieu kwamen. Omdat het lammerseizoen inmiddels voorbij is, staan er op het bedrijf in Lunteren nu geen drachtige dieren meer. Van het ruimen van dieren is dus geen sprake meer.

Alle dieren op het bedrijf in Lunteren zijn tijdig en volledig gevaccineerd. Vaccinatie voorkomt dat dieren worden besmet. Als dieren toch besmet zijn zorgt vaccinatie ervoor dat er minder Q-koortsbacteriën worden uitgescheiden. Omdat alle dieren tijdig en volledig zijn gevaccineerd is het niet nodig de dieren op het besmette bedrijf een levenslang fokverbod te geven.

Op het besmette bedrijf worden wel andere maatregelen genomen. Het besmette bedrijf mag geen bezoekers ontvangen in de stal. Alleen mensen die vanwege hun beroep op het bedrijf langskomen, mogen in stallen van besmette bedrijven komen.
Provincie:
Tag(s):