dinsdag, 31. augustus 2010 - 19:50

Qbuzz stelt invoering OV-chipkaart uit

Groningen

De invoering van de OV-chipkaart in het busvervoer in Groningen en Drenthe is verschoven naar december 2010, in plaats van oktober. Oorzaak van het uitstel is de latere levering van apparatuur aan vervoerbedrijf Qbuzz. De vervoerder heeft dit afgelopen week gemeld bij het OV-bureau Groningen
Drenthe.

Het uitstel heeft geen invloed op het invoeren van de OV-chipkaart in de trein. In de omliggende provincies is de OV-chipkaart al wel beschikbaar en worden nu voorbereidingen getroffen om het reizen met de strippenkaart te beëindigen. Voor de periode tot de invoering van de OV-chipkaart in
Groningen en Drenthe zal Qbuzz voor doorgaande reizigers vanuit de buurprovincies een overstapregeling creëren.
Provincie:
Tag(s):