woensdag, 22. september 2010 - 13:46

Raad Marum beraadt zich over toekomst gemeente

Marum

De leden van de raad van de gemeente Marum gaan het komend jaar met elkaar en met de inwoners in gesprek over de toekomst van de gemeente Marum.

De kernvraag die de raad voor zichzelf wil beantwoorden is of de gemeente openstaat voor herindeling. Beoogd wordt om in het voorjaar van 2011 tot een uitspraak te komen. De komende maand heeft de raad hiervoor een procesvoorstel gereed.

Tijdens de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Marum diverse onderzoeken laten uitvoeren naar de bestuurskracht van de gemeente. Uit alle onderzoeken blijkt dat van de gemeente grote inspanningen worden gevraagd om in de toekomst adequate dienstverlening te kunnen blijven bieden en om het huidige en toekomstige voorzieningenniveau in stand te kunnen houden.
Provincie:
Tag(s):