woensdag, 11. augustus 2010 - 13:51

Rechter verbiedt te brede bierfiets

Amsterdam

De kantonrechter Amsterdam heeft vrijdag 6 augustus 2010 in een strafzaak geoordeeld dat de zogenaamde bierfiets niet voldoet aan de Regeling Voertuigen. ‘De kantonrechter oordeelde dat de bierfiets een fiets is, en niet een wagen’, meldt de rechtbank in Amsterdam woensdag.

Dat betekent dat de bierfiets niet breder mag zijn dan 1,50 meter. Aangezien de bierfiets waarmee op 23 mei 2009 het ongeval op de Buiksloterweg werd veroorzaakt 2,20 breed was, voldeed deze niet aan de vereisten van de Regeling Voertuigen. Dat betekent in feite dat naar het oordeel van de kantonrechter iedere bierfiets zodra deze breder is dan 1,50 meter niet de weg op mag.

De kantonrechter oordeelde ook dat de verhuurder ten aanzien van het op 23 mei 2009 veroorzaakte ongeval onvoldoende instructies had gegeven over het gebruik en de werking van de fiets en over de plaats op de weg waar gereden moest worden.
De kantonrechter bestempelde de bierfiets als een fiets in de zin van de Regeling Voertuigen. Omdat een fiets op meer dan twee wielen volgens die regeling niet breder mag zijn dan 1,50 meter, voldoet de bierfiets niet aan de wettelijke vereisten.

Aan dit oordeel ging discussie vooraf omdat de wet wel het begrip ´wagen´ definieert, maar niet het begrip ´fiets´. Volgens de kantonrechter is het kenmerk van een fiets dat deze door trapkracht wordt voortbewogen. Zoals de naam ook aangeeft, is dat met de bierfiets het geval. De regeling Voertuigen geldt voor heel Nederland. Dat betekent dat, wanneer andere rechters dit oordeel volgen, zonder een eventuele ontheffing het weggebruik van bierfietsen niet meer is toegestaan.

Aan het ongeval op 23 mei 2009, toen een bierfiets de onderkant van het viaduct op de Buiksloterweg raakte waarbij drie gewonden vielen, ging een veelheid aan gebeurtenissen vooraf. De bierfiets werd in Wervershoof gehuurd ter gelegenheid van een vrijgezellenfeest. De fiets werd verhuurd aan een van de vriendinnen, hij werd afgeleverd aan de vriend van een van de anderen, die de fiets per trailer van Wervershoof naar Volendam bracht, vanwaar gefietst zou worden naar de pont in Amsterdam Noord. De bestuurster was weer een andere vriendin.

De kantonrechter oordeelde dat de verhuurder tekort was geschoten in zijn informatieplicht, door geen blad met duidelijke informatie over de werking en het gebruik van de bierfiets mee te geven, door maar een beperkte mondelinge instructie te geven, en deze ook uitsluitend te verstrekken aan degene die de fiets kwam ophalen, en niet aan de uiteindelijke bestuurder. Door de fiets op deze manier te verhuren, zorgde de verhuurder voor ´gevaar op de weg´, wat volgens de Wegenverkeerswet strafbaar is.

Voor dat strafbare feit werd een boete opgelegd van € 1.500, waarvan de helft voorwaardelijk. De drie slachtoffers hadden in deze strafzaak om vergoeding van de door hen geleden schade gevorderd. De kantonrechter oordeelde dat het vaststellen van de hoogte van die schade niet op eenvoudige manier kon gebeuren. Om de door hen geleden schade vergoed te krijgen moeten de slachtoffers daarom een civiele procedure starten.
Provincie:
Tag(s):