maandag, 1. november 2010 - 17:48

Rechter verhoort getuigen in zaak Chipshol

Utrecht/Schiphol

De rechter-commissaris start deze week met het horen van een aantal getuigen in een zogenaamd voorlopig getuigenverhoor, dat verzocht is door onder meer Chipshol. Het eerste verhoor is aanstaande donderdag.

Een voorlopig getuigenverhoor is een getuigenverhoor in een civiele procedure. Een partij die wil inschatten of hij in een eventuele bodemprocedure iets kan bewijzen of die wil voorkomen dat bewijs verloren gaat, kan de rechter verzoeken om getuigen te horen op een openbare zitting. Er is in deze procedure geen sprake van een eiser of gedaagde en de rechter geeft geen beslissing over de vraag wie er gelijk heeft in de bodemprocedure. (De bodemprocedure is de inhoudelijke rechtszaak, waarin partijen met al hun argumenten strijden om de vraag wie er gelijk heeft.)

De verzoekers in deze procedure (onder meer Chipshol) vermoeden dat een voormalige rechter, mr. Westenberg, partijdig is geweest. Volgens de verzoekers zou Westenberg zich bij de behandeling van een aantal zaken waarin Chipshol verwikkeld was hebben laten leiden door de belangen van een tegenpartij in die procedures. Zij vermoeden dat de rechter hen destijds welbewust heeft benadeeld.

De verzoekers willen door het getuigenverhoor onderzoek doen naar de belangenverstrengeling die zij vermoeden en de gang van zaken bij de toedeling. Zij willen onderzoeken in hoeverre bij de toedeling van de zaken aan mr. Westenberg en zijn behandeling van die zaken rekening is gehouden met de belangen van hun vroegere tegenpartij. Het optreden van de rechter was volgens de verzoekers onrechtmatig en zij houden de staat aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

Zij hebben daarom de rechtbank verzocht een voorlopig getuigenverhoor te mogen houden. De rechtbank heeft dat verzoek toegewezen: vijf (ex-)rechters en twee advocaten worden de komende periode verhoord.
Provincie:
Tag(s):