zaterdag, 2. oktober 2010 - 22:16

Regeerakkoord bevat veel consequenties voor Flevoland

Lelystad

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland zijn van mening dat het regeerakkoord veel consequenties bevat voor de provincies. 'Op een aantal punten blijft echter onduidelijk wat de gevolgen voor Flevoland precies zijn', meldt de provincie.

'Dit betekent dat het college eerst een grondige analyse gaat maken van het akkoord in samenspraak met de andere provincies. Daarna volgt een afgewogen reactie', aldus de provincie.

De opschaling van de Randstadprovincies is een belangrijk element in het akkoord. Commissaris van de Koningin van Flevoland, Leen Verbeek: "Er valt mij een aantal onlogische aspecten op. Aan de ene kant wordt aangegeven dat men naar opschaling wil in de Randstad, aan de andere kant komt men met een Randstadautoriteit infrastructuur. Het is onduidelijk hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Hetzelfde geldt voor het geformuleerde uitgangspunt dat het opschalen van gemeenten enkel vanuit de gemeenten zelf geïnitieerd mag worden."

Provinciefonds
De financiële korting op het provinciefonds is voor Flevoland aanzienlijk. De totale korting op het Provinciefonds bedraagt 80 miljoen euro in 2015. Voor Flevoland is dat een teruggang van 0,7 miljoen in 2012, 1,5 miljoen in 2013, 2,3 miljoen in 2014 tot 3 miljoen euro in 2015.

"Voor het college van Flevoland blijft onverminderd van kracht dat de provincie in een gelijkwaardige financiële positie als de andere provincies moeten worden gebracht."

Ecologische hoofdstructuur
Het college heeft bovendien kennis genomen van de voornemens op het gebied van de ecologische hoofdstructuur. Het college zal in overleg treden met de minister over de consequenties hiervan voor het OostvaardersWold.
Provincie:
Tag(s):