woensdag, 13. januari 2010 - 11:46

Reizigers kunnen kindersextoerisme melden

Den Haag

Nederlanders die op vakantie vermoeden dat andere Nederlandse toeristen zich schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen, kunnen dat melden bij politie en justitie. Dit maakt het ministerie van Justitie vandaag bekend.

Minister Hirsch Ballin heeft vandaag op de vakantiebeurs in Utrecht het startsein voor de bewustwordingscampagne kindersekstoerisme gegeven. Sinds vandaag is ook de website www.meldkindersekstoerisme.nl actief, waar mensen melding kunnen maken van verdachte situaties.

Seksueel misbruik van kinderen is een ernstig misdrijf, dat in Nederland strafbaar is. Ook als het misbruik in het buitenland (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) heeft plaatsgevonden, kan de dader in Nederland worden bestraft. De campagne maakt Nederlanders duidelijk dat zij melding kunnen maken wanneer zij vermoeden dat andere Nederlanders tijdens hun verblijf in het buitenland kinderen misbruiken.

De melding kan worden doorgegeven via www.meldkindersekstoerisme.nl, Meld Misdaad Anoniem (0800-7000), de Nederlandse ambassade of het consulaat, de reisleiding of bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol wanneer men terugkeert van vakantie.

De Nederlandse overheid start deze campagne, zodat Nederlanders die op vakantie gaan weten dat seksueel misbruik van kinderen strafbaar is in Nederland, ook als het misbruik in het buitenland plaatsvindt. Vanaf vandaag krijgen op Schiphol reizigers naar Brazilië en Thailand gedurende zes weken - bij wijze van proef – een gadget overhandigd om hen op de campagne te attenderen.

Daarnaast wordt informatiemateriaal verspreid onder reisleiders en andere professionals uit de reissector om hen te attenderen op kindersekstoerisme en hen te stimuleren om dat aan te geven als ze op de hoogte zijn van dergelijke praktijken. De Nederlandse overheid vraagt hen niet weg te kijken en hun mond te houden als ze misbruik vermoeden, maar hun kennis te delen: “doorbreek het stilzwijgen”.

ANVR
De bewustwordingscampagne onder de slogan ‘Doorbreek het stilzwijgen’ is van het ministerie van Justitie, de Koninklijke Marechaussee en Stichting Meld Misdaad Anoniem. De campagne wordt verder actief ondersteund door ECPAT, de internationale organisatie ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen, de Nederlandse politie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen.

De ANVR zal via zijn website, reismagazine en nieuwsbrieven de campagne onder de aandacht brengen, zodat de aangesloten reisorganisaties weten wat zij met een melding van hun klanten moeten doen.
Provincie:
Tag(s):