donderdag, 25. november 2010 - 14:57

Rekenkamercommissie onderzoekt subsidiebeleid

De Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân gaat onderzoek doen naar het subsidiebe-leid van Dantumadiel en Kollumerland c.a.. In het kader van het onderzoek wordt onder andere gekeken naar de subsidierelaties van deze gemeenten met de Stichting Openbare Bibliotheken Noordoost Fryslân, Streekmuziekschool De Wâldsang en Stichting Maat-schappelijk Werk Fryslân.

De keuze voor het onderzoek naar het subsidiebeleid is direct ingegeven door de raden van de Dantumadiel en Kollumerland c.a., die dit onderwerp vorig jaar hebben aangedragen. Het onderzoek wordt voor de rekenkamercommissie uitgevoerd door bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Partners en Pröpper uit Vught. Oplevering van de resultaten is voorzien voor komende voorjaar.

De Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân is de gemeenschappelijke rekenkamercommissie van Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Jaarlijks doet de commissie voor elk van deze gemeenten één onderzoek, waarbij geprobeerd wordt onderwerpen steeds in meerdere gemeenten tegelijk te onderzoeken. De Rekenkamercommissie is onafhankelijke en kiest haar eigen onderwerpen. Bij de keuze van onderzoeksonderwerpen laat de commissie zich zoveel mogelijk leiden door de wensen die bij de betreffende raden leven.
Provincie:
Tag(s):