zaterdag, 4. december 2010 - 21:35

Resten historisch edelhert gevonden bij Tungelsroysebeek

Nederweert

Tijdens werkzaamheden aan de Tungelroysebeek in de gemeente Nederweert zijn restanten van een edelhert aangetroffen. Dit heeft waterschap Peel en Maasvallei bekend gemaakt.

Onderzoek wijst uit dat de datering van de vondst circa 9000 voor Christus is: het Stenentijdperk. Op de locatie zijn ook resten gevonden van andere oerdieren en anorganisch materiaal, zoals speerpunten en scherven. Vindplaats ‘De Mildert’ blijkt een ware archeologische archiefkast. Wetenschappers van onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laten weten dat de vondst zeer zeldzaam is. Een belangrijk puzzelstuk dat meer onthult over de bewonersgeschiedenis van Nederland. Het waterschap past haar werkzaamheden ter plaatse aan, zodat overige oudheden in de grond bewaard blijven voor toekomstige generaties.

De vondst wordt door wetenschappers ‘bijzonder’ en ‘zeldzaam’ genoemd. Het is vrijwel zeker dat het edelhert het slachtoffer is geworden van een jachtpartij. Dit wijst erop dat de toenmalige bewoners van Limburg de zogeheten ‘jagerverzamelaars’ waren. Oerbewoners die vlakbij het beekdal leefden, omdat vis en wild voorhanden waren.
Provincie:
Tag(s):