vrijdag, 5. november 2010 - 9:32

Rijkswaterstaat mag beginnen met aanleg A74

Venlo

Rijkswaterstaat mag voorlopig beginnen met de aanleg van de nieuwe rijksweg 74 bij Venlo. Dat heeft de Raad van State donderdag bepaald.

Onder meer de Stichting Geen Twee Snelwegen had de Raad van State gevraagd het tracébesluit voorlopig te schorsen, omdat Rijkswaterstaat op korte termijn wil starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de weg bij Venlo.

Het tracébesluit Rijksweg 74 maakt een bijna 2 kilometer lange, nieuwe snelweg mogelijk tussen de A73 bij Venlo en de Duitse Bundesautobahn 61. In het besluit is gekozen voor het tracé van de zogenoemde Plateauvariant waarbij de A74 ten zuidwesten van Venlo aansluit op de A73. Met de nieuwe weg wil Rijkswaterstaat een snelle doorgaande verbinding naar Duitsland mogelijk maken, waardoor de regionale wegen worden ontlast en de verkeersoverlast rondom Venlo wordt verminderd.

Volgens de Stichting had de minister voor de zogenoemde Klagenfurtvariant moeten kiezen. In deze variant sluit de weg ten noordoosten van Venlo aan op de A67 en loopt via een boog om Venlo naar Duitsland. Verder is volgens de Stichting het onderzoek naar de milieueffecten van de snelweg verouderd. Ook zou de weg leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit en tot een toename van de geluidsoverlast. De Raad van State is van oordeel dat er geen aanleiding bestaat 'om er ernstig rekening mee te houden dat het tracébesluit voor de Plateauvariant niet kon worden vastgesteld'. Daarom heeft hij het verzoek van de Stichting om een verzoek om voorlopige voorziening te treffen, afgewezen.
Provincie:
Tag(s):