woensdag, 22. december 2010 - 15:58

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om vaarwegen bevaarbaar te houden

twente

Rijkswaterstaat doet er ook deze winter alles aan om de vaarwegen bevaarbaar te houden.

Twentekanalen
Rijkswaterstaat werkt op maandag 20 december aan het begaanbaar houden van het Twentekanaal bij Almelo en Enschede. Het kanaal is door de strenge vorst sinds enige tijd voorzien van een laag ijs.

De 'Spitsbergen' breekt het ijs op het Zijkanaal, in de havens van Almelo en van de sluis bij De Waarbeek in Hengelo naar de haven van Enschede. Op het kanaal is het ijs zo'n 5 cm. dik en in de havens kan het zelfs nog dikker zijn.

Ook waarschuwt Rijkswaterstaat schippers voor eventueel vallend ijs vanaf de sluisdeuren.

IJsselmeer
Op de route Amsterdam-Lelystad-Lemmer wordt nog steeds alleen onder intensieve scheepvaartbegeleiding gevaren. Er geldt geen vaarverbod, maar de scheepvaart wordt wel dringend geadviseerd om het gehele IJsselmeergebied alleen bij daglicht te bevaren. Ook op de randmeren tussen Harderwijk en de Hollandsebrug is intensieve scheepvaartbegeleiding.

Fries-Groningse kanalen
Op de Fries-Groningse kanalen geldt deels een vaarverbod, en deels wordt de vaarweg opengehouden met ijsbrekers. Deze kanalen worden beheerd door de betreffende provincies, niet door Rijkswaterstaat.

Overige maatregelen
Voor de doorgaande scheepvaart op de overige vaarwegen van Rijkswaterstaat zijn er vooralsnog geen problemen door ijsvorming. Rijkswaterstaat houdt de ijsvorming op de hoofdvaarwegen en de weersverwachting nauwlettend in de gaten.

In alle regio’s wordt de actuele situatie dagelijks besproken en bekijkt Rijkswaterstaat of het noodzakelijk is om meer ijsbestrijdingsmaatregelen te nemen.
Provincie:
Tag(s):