dinsdag, 7. september 2010 - 8:49

Rouvoet: ‘Onderneem eerder actie bij vermoeden kindermishandeling’

Den Haag

Bij zes op de tien mensen die een vermoeden hadden van kindermishandeling in hun omgeving, was daadwerkelijk sprake van mishandeling. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

Mensen die kindermishandeling vermoeden willen het graag zeker weten, voordat ze aan de bel trekken. Slechts zes procent van de mensen die kindermishandeling vermoeden, onderneemt geen actie.

'Een vermoeden van kindermishandeling gaat vaak gepaard met twijfel en onzekerheid. Twijfels zijn heel normaal. Toch is het in het belang van het kind om, ook bij twijfel, contact op te nemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)', aldus minister Rouvoet.
Provincie:
Tag(s):