donderdag, 18. maart 2010 - 11:24

Ruigpootuil wederom gesignaleerd in de Drentse bossen

Regio

De Ruigpootuil werd in 2008 voor het eerst sinds dertig jaar weer in ons land gesignaleerd. Maar, hoe staat het op dit moment eigenlijk met dit piepkleine, beroemde uiltje?

De ruigpootuil verscheen in 2008 uitgebreid in het nieuws toen hij voor het eerst in dertig jaar weer succesvol begon te broeden in de Drentse bossen. In dat jaar zijn er twee jongen uitgevlogen. In 2009 riepen, verspreid over drie boswachterijen, vijf mannetjes hun keel schor. Het schijnt dat er onder ruigpootuilen weinig vrouwtjes zijn, met als gevolg dat er uiteindelijk slechts twee paartjes tot broeden kwamen. Een paartje in Gieten bracht één jong voort, het andere nest in Schoonloo mislukte.

Makkelijk heeft de ruigpootuil het tot nu toe zeker niet. Voorlopig is het nog een echte asielzoeker, zonder status. De vogel moet namelijk eerst een inburgeringcursus volgen: tien jaar lang achtereen in Nederland broeden. Dan pas worden ze als officiële standvogel genoteerd en krijgen ze hun paspoort met alle beschermende rechten en privileges. Daarnaast moeten ze concurreren met andere vogels en zoogdieren om de schaars aanwezige nestholtes te veroveren. Tijdens en na het groot brengen van de jongen zijn er diverse hongerige natuurlijke vijanden die zo’n fijn uiltje als delicatesse graag op hun menu hebben staan. Vorig jaar heeft het paartje in Gieten zijn jong moeten grootbrengen met bulderende machines op de achtergrond: een nieuwe zandwinlocatie werd vlak achter de broedende uil aangelegd.

Maar dit alles heeft de ruigpootuil tot nu toe niet weerhouden om in Nederland te blijven. Eigenlijk is het best een knap, stoer, volhardend vogeltje. Maar ook een soort die wordt achtervolgd door het noodlot. Hoe zal het ze vergaan in 2010? De eerste vooruitzichten zijn hoopvol. De strenge winter deert deze vogel niet, ze zijn al volop aan het zingen. Een mannetje in Schoonloo heeft al een vrouwtje gevonden en zij hebben het oog laten vallen op hun oude vertrouwde beukenboom.

In Gieten verdwijnt het vertrouwde stekkie binnenkort in een gat met water. Met veel kunst en vliegwerk is de woning verplaatst naar een aangrenzend bosperceel. Een verhuizing lijkt het vogeltje niet te deren. Tijdens de eerste waarneming zat hij al bij de nieuwe plek te roepen. Het lijkt er op dat hij het vrouwtje wil overhalen om mee te verhuizen.
Of het de ruigpootuil zal lukken om zich ondanks alle tegenslagen in Drenthe te settelen blijft spannend. Voorlopig zal het vogeltje nog veel worden gevolgd…
Provincie:
Tag(s):