zondag, 17. oktober 2010 - 11:49

Ruim 30 bekeuringen tijdens internationale verkeerscontrole

Echt-Susteren

In de gemeente Echt-Susteren is vrijdagavond een grote internationale verkeerscontrole gehouden. De politie Limburg-Noord werkte hierbij samen met Duitse en Belgische agenten, de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Er werden 31 processen-verbaal opgemaakt, 235 blaasproeven afgenomen en bijna 1000 euro aan achterstallige boetes geïnd. Ook werd door de douane een mercedes gevorderd omdat de eigenaar als wanbetaler te boek staat.

Enkele malen per jaar wordt vanuit een district in het werkgebied van de regiopolitie een grootscheepse internationale controle georganiseerd. Doel hiervan is de collega's en elkaars werkwijze leren kennen. Ervaring opdoen in het gezamenlijk optreden in de samenwerking meer menskracht bijeen brengen. De KMAR bracht een mobiele werkplek in een grote vrachtwagen mee naar de controleplaats, waardoor controles van identiteitspapieren, auto- en verzekeringspapieren meteen kon worden gedaan.

Er werd gecontroleerd op de identiteitspapieren van personen en voertuigen en op de zgn. Helmgras-feiten. Dit zijn de meest voorkomende verkeersovertredingen waarbij bij aanrijdingen vaak ernstig letsel voorkomt. Het gaat hierbij om het dragen van de helm, het dragen van de gordel, rijden door rood licht, rijden onder invloed, te hard rijden en handheld bellen tijdens het autorijden.
Provincie:
Tag(s):