donderdag, 2. december 2010 - 13:37

Ruim 90 miljoen euro voor aanpak leegstand krimpregio's

Groningen

De Rijksbijdrage van 31 miljoen euro voor de aanpak van leegstand in de krimpgebieden Parkstad-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen wordt door lokale partijen verdrievoudigd tot 93 miljoen euro.

Met dit budget gaan provincies en de samenwerkende gemeenten in de drie krimpregio’s leegstand en verloedering te lijf en moet een prijsval op de woningmarkt worden voorkomen. De afspraken zijn vandaag in Den Haag bezegeld tijdens een grote bestuurdersconferentie over krimp.

De bijdrage van elk 14,75 miljoen euro voor Parkstad-Limburg en de Eemsdelta in Noordoost-Groningen en de 1,5 miljoen euro voor Sluis in Zeeuws-Vlaanderen was eerder al toegekend. Voorwaarde is dat lokale partijen zelf ook meebetalen en in regionale ‘transformatieplannen’ vastleggen hoe zij met sloop, herstructurering en een ander type woningen leegstand en verloedering aanpakken. Nu de plannen rond zijn, is er voor zowel Parkstad-Limburg als Noordoost-Groningen ruim 44 miljoen euro beschikbaar en voor Zeeuws-Vlaanderen 4,5 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):