woensdag, 1. september 2010 - 15:28 Update: 08-07-2014 1:03

Ruim twee ton voor onderzoek naar overstromingen in Europa

Utrecht

NWO heeft een subsidie van 236.000 toegekend aan Utrechts onderzoek naar het voorspellen van overstromingsrisico’s in Europa. Dit onderzoek wordt gedaan door van Steven de Jong, fysisch geograaf aan de Universiteit Utrecht.

Met de NWO-subsidie zal het bestaande Europese overstromingsmodel, genaamd LISFLOOD, verder worden verfijnd. Het huidige LISFLOOD model heeft een nauwkeurigheid van ruim 90%. Door dit model te verrijken met nieuwe informatie over de waterverzadiging van de bodem, kan deze nauwkeurigheid verder worden verhoogd.

Tot 50 centimeter nauwkeuriger
‘Op het eerste oog lijkt investeren in een model dat al 90% nauwkeurig is, wat overdreven. Maar in de dagelijkse praktijk betekent dit dat we waterstanden straks tot wel 50 cm nauwkeuriger kunnen voorspellen. En dat is precies het verschil tussen natte en droge voeten’, aldus de Jong.

Overstromingen in Oost-Europa
De beschikbaarheid van betrouwbare overstromingsprognoses is essentieel voor het Europese watermanagement. De Jong: ‘Neem een recent voorbeeld. In augustus overstroomden in Oost-Europa de rivieren de Wisla en de Oder. Bij die rivieren had een verbeterd LISFLOOD-model een bijdrage kunnen leveren aan het vroegtijdig waarschuwen van de bewoners langs de rivier.’

Satellietbeelden
Steven de Jong is gespecialiseerd in het zogenaamde remote sensing. Bij remote sensing wordt gebruik gemaakt van satellietbeelden om de aarde te bestuderen. Deze satellietbeelden helpen een om zeer nauwkeurig overzicht te krijgen van de bodemgesteldheid in Europa. Dat is belangrijke informatie voor het opstellen en verbeteren van overstromingsprognoses voor de Europese rivierdelta’s.
Categorie:
Tag(s):