vrijdag, 16. april 2010 - 16:44

Ruimte voor beginnende ondernemers in Flevoland

Lelystad

Ook starten met een bedrijf is ondernemen. Dat is het uitgangspunt van het Ondernemersbeleid van de provincie Flevoland. De provincie reserveert ruim 350.000 euro per jaar om beginnende ondernemers in de provincie te ondersteunen met verschillende projecten.

Eén van de projecten is het Ondernemerspunt Flevoland. Het Ondernemerspunt Flevoland krijgt de éénloketfunctie voor starters en bestaande ondernemers in Flevoland. Het Zelfstandigenloket Flevoland gaat het Ondernemerspunt beheren.

Ook hier staat het ondernemen van de starter en reeds gevestigde ondernemer centraal met speciale aandacht voor bijvoorbeeld marketing en opleiden. De Kamer van Koophandel heeft eveneens een belangrijke rol voor startende ondernemers in de voorlichting en registratie.

Ook die instrumenten kunnen worden ingezet ten behoeve van het Ondernemerspunt Flevoland. Gedeputeerde Staten hebben het Ondernemersbeleid vastgesteld en bieden zo Flevolanders de ruimte om te ondernemen.

Nog dit jaar
Een starter vindt zichzelf na een half jaar geen starter meer, maar ondernemer. Deze ondernemer biedt de provincie niet alleen hulp bij het opstarten, maar ook bij het vervolg. Is bijvoorbeeld na twee jaar het netwerk opgedroogd, dan biedt het Ondernemerspunt Flevoland ondersteuning in de marketing.

Nog dit jaar gaat het Ondernemerspunt Flevoland van start. Het Ondernemerspunt Flevoland is een uitbreiding en voortzetting van het in 2008 afgeronde project Starterspunt Flevoland. Dat project leidde tot een nominatie namens Nederland voor de European Enterprise Awards in 2009.

Jongeren en ondernemerschap
Investeren in jongeren en ondernemerschap is investeren in een toekomstig ondernemender samenleving. Het Ondernemersbeleid gaat er van uit dat het aantal ondernemers toe neemt als er meer jongeren met ondernemerschap in aanraking komen.

Daarom sluit het beleid ook aan bij het onderwijs in de provincie. In de ideale situatie vraagt een jongere zich af na het behalen van het MBO- of HBO-diploma: “Ga ik in loondienst of start ik mijn eigen bedrijf?” De komende jaren richt de provincie zich op de jeugd tussen de 10 en 25 jaar met projecten, zoals Kids in Bizz (ondernemersspel voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs), Ondernemersgames (virtuele spelen voor studenten) en starterstrajecten voor studenten.

Gastlessen van ondernemers en een kijkje nemen in de keuken van het bedrijfsleven zijn onderdelen van deze trajecten. Het ROC Flevoland is bijvoorbeeld het grootste business college in Nederland. Het heeft de meeste zogenaamde student-bedrijven. Gedeputeerde Staten raadplegen de Commissie Werk in haar vergadering van juni over dit besluit.
Provincie:
Tag(s):