donderdag, 1. juli 2010 - 22:25

Run op provinciale subsidiepot toerisme

Regio

De recreatieve sector in Drenthe blijft, ondanks economisch moeilijke tijden, flink investeren. Dat valt op te maken uit de populariteit van de stimuleringsregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe 2008-2010 (STINAT). Gedeputeerde recreatie en toerisme Rein Munniksma: “Wij hadden gerekend op een investering door ondernemers van 37.5 miljoen euro, dit wordt zoals het nu lijkt ruim 50 miljoen euro. De STINAT heeft duidelijk meer en hogere investeringen uitgelokt”.

De STINAT-regeling is bedoeld om de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector te stimuleren. Sinds oktober 2008 hebben in totaal bijna 200 bedrijven een aanvraag ingediend. Dat is ver boven verwachting. Het grootste deel (94%) heeft betrekking op economische kwaliteitsverbetering. De regeling is in oktober 2008 ingesteld om ondernemers te ondersteunen bij kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en ruimtelijke inpassing van hun bedrijf. De subsidiepot bevat € 7,5 miljoen. Munniksma: “De investeringsbereidheid in de toeristische sector is groot, hierdoor profiteert ook het brede MKB van de regeling. Dat is juist in deze tijd van belang voor het behoud van de werkgelegenheid in Drenthe”.

Vanwege de recessie verruimden gedeputeerde staten een half jaar geleden de subsidieregels van de STINAT. De maximale subsidie werd verhoogd van € 100.000 naar € 200.000. Dit leverde een verdubbeling van het aantal aanvragen, met een hogere investering. “Een groot succes’’ meent gedeputeerde Janny Vlietstra (economische zaken). “Ik ben blij dat een ondersteunende maatregel uit onze economische Versnellingsagenda zo goed aanslaat in deze sector. Het recreatieve product is erg belangrijk voor Drenthe.’’

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat de gemiddelde aanvraag rond de 90.000 euro ligt, dat in zuidwest Drenthe veel is geïnvesteerd en dat zuidoost Drenthe achter blijft qua investeringen en aanvragen. Ook laat de evaluatie zien dat er veel wordt geïnvesteerd in luxere en kwalitatief betere voorzieningen. Camping de Boemerang in Meppen, de Reeënwissel in Hoogersmilde en Watersportcentrum Cnossen bij het Leekstermeer zijn daarvan goede voorbeelden.
Provincie:
Tag(s):