vrijdag, 11. juni 2010 - 8:09

Rutte als eerste naar koningin Beatrix

Den Haag

Koningin Beatrix zal vrijdag op Paleis Noordeinde de fractievertegenwoordigers van de politieke partijen consulteren. De volgorde van de ontvangsten wordt zoals gebruikelijk bepaald door de grootte van de fracties.

Beatrix ontvangt in de ochtend de vertegenwoordigers van VVD, PvdA en PVV. In de middag de vertegenwoordigers van CDA, SP, D66 en GroenLinks. In de avond ontvangt zij de vertegenwoordigers van ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren.

Donderdagavond heeft de koningin achtereenvolgens advies ingewonnen van haar vaste adviseurs, de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Vice-President van de Raad van State.

Geen verkiezingsdebat
De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft de koningin meegedeeld dat er bij de Tweede Kamer geen behoefte is aan een debat over de verkiezingsuitslag.
Provincie:
Tag(s):