zondag, 14. november 2010 - 16:41

Ruud Vreeman onderzoekt problemen cao op de postmarkt

Den Haag

Staatssecretaris Bleker (EL&I) en minister Kamp (SZW) hebben Ruud Vreeman aangesteld om onderzoek te doen naar de impasse op de postmarkt als gevolg van het ontbreken van een cao tussen de nieuwe postbedrijven en de bonden. De opdracht van Vreeman is om de situatie en mogelijkheden objectief te onderzoeken om hieruit te komen.

Volgens beide bewindslieden is de huidige situatie is in niemands belang. Zij willen daarom de tijd tot 1 januari benutten om te zoeken naar een oplossing. De aanstelling van Vreeman heeft als doel daar optimaal invulling aan te geven. Bleker en Kamp hebben Vreeman gevraagd vanwege zijn brede ervaring.

Motie
Bleker en Kamp geven met het aanstellen van een onderzoeker invulling aan een motie van de tweede Kamer. Deze had daarin aan de sociale partners gevraagd zelf iemand aan te stellen. Zij kwamen daar echter niet uit. Omdat er nu nog tijd is om te zoeken naar een oplossing, hebben beide bewindspersonen ervoor gekozen zelf een onderzoeker aan te stellen.

Impasse
Door het ontbreken van een cao tussen nieuwe postbedrijven en de bonden dreigt op 1 januari 2011 een maatregel in werking te treden die postbedrijven verplicht alle postbezorgers in dienst te hebben op basis van een arbeidsovereenkomst. Daardoor komen bedrijven mogelijk in problemen waardoor arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan.
Provincie:
Tag(s):