woensdag, 7. juli 2010 - 14:01

RWS: Waterbeheerders spelen in op droogte

Roermond

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen maatregelen in verband
met de droogte. Dit heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat woensdagmiddag bekendgemaakt.

Door het aanhoudende droge en warme weer is de Maasafvoer sterk afgenomen. Rijkswaterstaat heeft daarom maatregelen bij de stuwen en sluizen getroffen om de waterstanden in de Maas op peil te houden. Verwacht wordt dat de rivierafvoer in de Maas bij aanhoudend droog weer langzaam verder zal dalen. Ook dan kunnen de waterstanden worden gehandhaafd.

Er is dan nog voldoende water beschikbaar om aan de watervraag te kunnen voldoen. Ook op de Rijn is de afvoer lager dan normaal. Voorzorgsmaatregelen hoeven hier nog niet te worden genomen. De Veluwerandmeren worden op peil gehouden door wateraanvulling vanuit het Markermeer.

In een deel van Limburg en Noord-Brabant wordt op de Maas het schutten van schepen op een waterbesparende manier uitgevoerd. Deze maatregel wordt (bijna) jaarlijks in droge zomerperioden uitgevoerd. Op de stuwen bij Roermond en Belfeld zijn balken geplaatst waardoor minder water over de stuw stroomt en meer water wordt vastgehouden. Bij de sluizen Maasbracht en Born wordt regelmatig water omhoog gepompt om de Maas, de Zuid-Willemsvaart en het Julianakanaal van water te voorzien.

Waterschappen hebben in diverse gebieden beregeningsverboden afgekondigd. Dit gebeurt met name in gebieden waar de grondwaterstanden laag zijn en waar geen water naar toe geleid kan worden. In droge perioden kunnen veendijken mogelijk gevaar lopen. Waterschappen zijn daarom gestart met de inspectie van
deze veendijken.

Bij het aanhouden van het droge weer zullen de rivierafvoeren en de
grondwaterstanden langzaam verder afnemen. Rijkswaterstaat en de
waterschappen houden de situatie scherp in de gaten en zullen waar nodig extra maatregelen treffen, zoals het voorbereiden van alternatieve wateraanvoerroutes.
Provincie:
Tag(s):