maandag, 13. december 2010 - 21:23

Samen optreden tegen overlast in Hoogeveen

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen, politie en horeca hebben het convenant ondertekend dat collectieve horecaontzeggingen (CHO) in Hoogeveen mogelijk maakt.

Dit betekent dat overtreders de toegang tot de horecabedrijven wordt ontzegd. Als een deelnemend horecabedrijf de overlastgever een CHO heeft opgelegd, dan geldt deze ontzegging ook meteen voor alle andere deelnemende horecabedrijven. Met één ontzegging wordt een overlastgever dus meteen geweerd worden uit alle aangesloten bedrijven, zonder dat de persoon in kwestie overlast heeft veroorzaakt in die andere bedrijven.

Het is de bedoeling om zo overlastgevers uit uitgaansgelegenheden in het uitgaansgebied van Hoogeveen te weren. Hiermee blijft de sfeer in het uitgaanscentrum goed. Vanaf 1 januari 2011 kunnen de collectieve horecaontzeggingen opgelegd worden. Een CHO kan opgelegd worden voor verschillende periodes, afhankelijk van de aard van de overtreding. Om de uitvoering van een CHO te faciliteren heeft de gemeente de ontwikkeling van een beveiligde afgesloten website bekostigd. Hiermee kunen gemeente, politie en horeca informatie over CHO’s met elkaar uitwisselen. De politie helpt de horeca indien nodig bij het uitreiken van de CHO’s.
Provincie:
Tag(s):