maandag, 27. december 2010 - 22:03

Samen ten strijde tegen alcohol in verkeer

Regio

Ruim 50 officiële vuurwerkverkooppunten in Drenthe en Groningen werken de komende dagen mee aan een voorlichtingsactie van Regiopolitie Drenthe en Groningen.

De actie is bedoeld om bestuurders erop te wijzen dat ze niet met alcohol op achter het stuur moeten stappen. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar die vuurwerk aanschaffen bij één van de deelnemende vuurwerkverkopers krijgen – op vertoon van hun rijbewijs – een speciale flessenopener cadeau van de politie. De Drentse en Groningse politie ondersteunen met deze eigen actie de landelijke Bob-campagne die half december van start ging.


Uit de meest recente ongevalscijfers blijkt dat jonge bestuurders nog onevenredig vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen. Alcoholgebruik speelt daarbij vaak een rol. Uit controlecijfers van Regiopolitie Groningen blijkt verder dat jonge bestuurders relatief vaak met teveel alcohol op achter het stuur zitten. Voor de Groningse en Drentse verkeerspolitie was dit aanleiding om de jonge bestuurders nog eens op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hen te attenderen op de keuze om een BOB te regelen in plaats van zelf met een slok op te gaan rijden. Juist in de periode rond Oud en Nieuw is dat van groot belang.

Van de in totaal 150 officiële vuurwerkverkooppunten in Groningen en Drenthe werken er 58 mee aan de actie van de politie. Zij hebben afgelopen week een doos flessenopeners toegestuurd gekregen om weg te geven aan jongeren tussen 18 en 24 jaar die vuurwerk aanschaffen. De jongere moet wel zijn rijbewijs kunnen tonen. De flessenopener draagt een boodschap van de politie om eerst een Bob te zoeken voor je wilt gaan drinken. Op de verkooppunten hangt bovendien een poster van de landelijke BOB-campagne om iedereen erop te wijzen dat een echte Bob helemaal niet drinkt.

De meeste mensen zijn zich wel bewust van de gevaren van rijden onder invloed, maar toch drinken veel mensen wel één of twee glazen alcohol terwijl ze nog moeten rijden. De landelijke BOB-campagne ‘100 procent BOB, 0 procent op’ wil, met name jonge, bestuurders erop wijzen dat je het beste helemaal geen alcohol kan drinken als je nog moet rijden. Want zelfs één glaasje heeft al invloed op de rijvaardigheid en het reactievermogen van bestuurders.
Provincie:
Tag(s):