woensdag, 10. maart 2010 - 12:03

Samenvoeging politieregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek

De politieregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek zullen worden samengevoegd.

Per 1 april aanstaande worden de korpsleidingen van beide regio’s samengevoegd.

De korpsbeheerders hebben Bert Wijbenga, de korpschef van Flevoland, aangewezen om het samenvoegingproces van beide korpsen te leiden. Hij start zijn werkzaamheden op 1 april.

Wim van Vemde, korpschef van Gooi en Vechtstreek wordt per 1 april korpschef voor de lopende zaken van beide regio’s.

Mevrouw mr. Linda van Rede treedt toe tot de korpsleiding. Zij werkt op dit moment nog bij de politie Utrecht waar zij diverse managementfuncties heeft bekleed. Wim Kleinhuis, momenteel plaatsvervangend korpschef in Flevoland, vervult die taak vanaf 1 april voor beide regio’s.

Het doel van de samenvoeging is een nieuw korps neer te zetten dat beter en efficiënter is dan de afzonderlijke korpsen. Tijdens de samenvoegingsperiode waakt de nieuwe korpsleiding ervoor om boven alles een optimale dienstverlening en veiligheidszorg te bieden aan de inwoners van beide regio’s.

De korpsleiding blijft in genoemde samenstelling aan, totdat het nieuwe korps gerealiseerd is. De verwachting is dat de technische samenvoeging uiterlijk eind 2011 een feit is.

De samenvoeging van de korpsen heeft ook bestuurlijk consequenties. Het lijkt logisch dat in de nieuwe situatie de burgemeester van de grootste gemeente, in dit geval Almere, de korpsbeheerder levert. Echter, dat besluit neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te zijner tijd. Het combineren van de Regionale Colleges en de Regionale Beheersdriehoeken is onderdeel van het samenvoegings-proces.

P.s Een woordvoerder van de politie verzekert ons dat het zeker niet om een 1 april grap gaat.
Provincie:
Tag(s):