maandag, 8. november 2010 - 16:22

Samenwerking ambulancezorg Noord-Holland Noord

Hoorn

Dinsdag 2 november tekenden het Westfriesgasthuis en de Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord voor een unieke samenwerking met betrekking tot ambulancezorg. Dit heeft het Westfriesgasthuis maandag 8 november bekendgemaakt.

Eén van de spoedeisende hulp-artsen van het Westfriesgasthuis gaat zich ook bezighouden met ambulancezorg in de regio, door in deeltijd een aantal taken van de medisch manager ambulancezorg op zich te nemen.

Medische ondersteuning ambulancezorg
De medisch manager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ambulancezorg en waarborgt de bekwaamheid van ambulancezorgverleners, zowel op de ambulance als in de meldkamer.

Omdat deze functie kennis verlangt van zowel bedrijfsmatige processen als medische aandoeningen hebben het Westfriesgasthuis en de Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord ervoor gekozen om de krachten te bundelen.

Het Westfriesgasthuis zal met name voorzien in expertise op gebied van opleiden, bijscholen en toetsen van ambulancepersoneel zodat de medisch manager een autorisatie kan afgeven voor de levensreddende handelingen die ambulanceverpleegkundigen zelfstandig moeten kunnen verrichten.

Daarnaast kan de medisch manager ambulancezorg de expertise van het Westfriesgasthuis inroepen wanneer medisch advies nodig is bij verschillende activiteiten, zoals het opstellen van behandelprotocollen. Spoedeisend hulparts Melanie Tat van het Westfriesgasthuis wordt verantwoordelijk voor deze rol.

Samenwerking
De inzet van een spoedeisende hulparts ter ondersteuning van de medisch manager ambulancezorg wordt in Nederland steeds vaker toegepast.

De meerwaarde van de samenwerking met de spoedeisende hulparts is dat spoedeisende geneeskunde en ambulancezorg veel raakvlakken hebben. Door deze stap kunnen ziekenhuis en ambulancezorg beter expertise uitwisselen.
Provincie:
Tag(s):