woensdag, 8. december 2010 - 15:12

Samenwerking Renkum en Arnhem op belastinggebied

De gemeente Renkum en de gemeente Arnhem hebben op maandag 6 december 2010 een overeenkomst gesloten waarin geregeld is dat de uitvoerende taken voor de Renkumse gemeentelijke belastingen vanaf 1 januari 2011 door de gemeente Arnhem worden verricht.

Het gaat hierbij om de onroerende zaakbelasting (OZB), hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting en roerende zaakbelasting. Inwoners van de gemeente Renkum zullen in principe niets merken van de overgang. Net als voorheen kunnen zij in het gemeentehuis in Oosterbeek terecht voor het aan- en afmelden van honden in verband met de hondenbelasting, het aanvragen van kwijtscheldingsformulieren en voor algemene infor-matie.

Sinds 2007 werken Arnhem en Renkum al samen op het gebied van belastingen. Zo voert de gemeente Arnhem de WOZ-taxaties voor Renkum uit. Samenwerking en daarmee schaalvergroting geeft een aantal voordelen. Zo wordt de continuïteit van de dienstverlening gewaar-borgd en daarmee de kwetsbaarheid van een kleinere organisatie zoals Renkum verminderd. Samenwerking leidt ook tot kwaliteitsverbetering door bundeling van kennis.

De samenwerking tussen Arnhem en Renkum betekent niet dat de twee gemeenten hetzelfde beleid gaan voeren. De gemeenteraad van Renkum blijft zelf bepalen welke tarieven er worden gehanteerd en welke vrijstellingsbepalingen van toepassing zijn. Kortom alleen de administratieve uitvoering van de gemeente Renkum wordt overgedragen aan Arnhem. Het Renkumse belastingbeleid blijft het Renkumse belastingbeleid.
Provincie:
Tag(s):