woensdag, 22. december 2010 - 18:03 Update: 08-07-2014 1:01

Samenwerking Yuri van Gelder en KNGU hersteld

Arnhem

De tijdens het WK 2010 ontstane vertrouwenscrisis tussen de KNGU en Yuri van Gelder is de afgelopen dagen onder leiding van NOC*NSF door hen openhartig besproken.

Zij hebben overeenstemming bereikt over de wijze waarop Yuri van Gelder in de toekomst weer op topniveau kan turnen. Om het vertrouwen te herstellen hebben Yuri van Gelder en de KNGU een aantal afspraken gemaakt.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken onder leiding van NOC*NSF zijn de verschillende elementen van het conflict dat rondom het WK turnen 2010 tussen Yuri van Gelder en de KNGU is ontstaan, openhartig met elkaar besproken.

Die wederzijdse openheid leverde de mogelijkheid om ook met elkaar te verkennen op welke wijze het conflict door Yuri en de KNGU afgerond zou kunnen worden door gezamenlijk naar de toekomst te kijken.

NOC*NSF heeft tijdens die verkenningen geconstateerd dat zowel Yuri als de KNGU bereid en in staat zijn gebleken forse stappen in elkaars richting te zetten. Dit heeft geleid tot een bemiddelingsresultaat dat het mogelijk maakt dat Yuri weer op topniveau kan turnen.

Yuri van Gelder
Sinds Yuri tijdens het NK in 2009 naar buiten kwam met zijn bekentenis over cocaïnegebruik en de daarop volgende schorsing van een jaar, heeft hij zich onder behandeling gesteld. Een dergelijke behandeling beslaat meerdere jaren.

De behandeling verloopt goed en de daaraan verbonden soms wekelijkse controles zijn altijd negatief gebleken. Terugkeer op topsportniveau in combinatie met een behandeling leidt tot een voor topsporter en bond onder andere op het gebied van privacy complexe situatie.

Yuri erkent dat hij naast de reeds bestaande medische begeleiding van de KNGU en met behulp van specifieke deskundige en kwalitatief hoogwaardige medische ondersteuning, bovenal in zijn eigen persoonlijk belang, hard moet blijven werken om zowel mentaal als fysiek topfit te zijn.
Voor Yuri van Gelder is voorts van belang dat met de gemaakte afspraken zijn privacy zal zijn gewaarborgd.

Yuri van Gelder:”Ik ben blij met de gesprekken die onder leiding van NOC*NSF hebben plaatsgevonden. Het is goed dat mijn privacy beschermd blijft Ik ben altijd blijven trainen en zal er alles aan doen om mij topfit te kwalificeren voor de wedstrijden”.
Categorie:
Tag(s):