maandag, 27. december 2010 - 13:44

Scheepseigenaar in 2011 verplicht verzekerd voor schade door bunkerolie

Den Haag

Vanaf 1 januari 2011 moeten eigenaren van zeeschepen groter dan duizend ton zich verplicht verzekeren voor schade door het lekken van bunkerolie uit hun brandstoftank.

'Vanaf die datum zijn zij onder de nieuwe schaderegeling voor bunkerolie aansprakelijk voor deze schade. Doel van de maatregel uit het Bunkersverdrag is de verontreiniging door zeeschepen verder te verminderen en schade hierdoor te vergoeden', meldt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maandag.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat geeft vanaf 1 april 2011 bunkercertificaten uit die aantonen dat reders voor de schade zijn verzekerd. Certificaten die eerder zijn verstrekt blijven geldig tot de vervaldatum die op het certificaat staat vermeld.

In het Limitatieverdrag, dat ook per 1 januari in Nederland wordt uitgevoerd, is de hoogte van alle maritieme aansprakelijkheid vastgelegd. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door aanvaringen; zoals letsel van passagiers en lekken en opruimen van olie. De hoogte van de aansprakelijkheid varieert van 1 miljoen euro voor de kleinste schepen tot ruim 1 miljard euro voor grote passagiersschepen.

Nederland voert hiermee verdragen uit die zijn opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
Provincie:
Tag(s):