dinsdag, 14. september 2010 - 9:36 Update: 08-07-2014 1:02

SCP: 140.000 mensen in zorg nodig

Den Haag

De komende decennia zal de bevolking steeds verder vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de zorg en daarmee voor de vraag naar personeel. Dit geldt zeker voor de sector verpleging en verzorging.

Uit de nieuwste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de komende jaren zeker 140.000 verzorgers nodig zijn om de zorg in thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen op te vangen.

Verwacht wordt dat tot 2030 de de inzet van personeel in de zorg met 1,2 procent per jaar zal toenemen. In de afgelopen twintig jaar was dat nog 1,8 procent. De daling komt vooral doordat ouderen steeds gezonder leven.

Het SCP durft niet te zeggen of er straks wel genoeg mensen zijn om in de zorg te werken. De werkende bevolking krimpt door de vergrijzing, waardoor vacatures misschien open blijven staan.
Categorie:
Tag(s):