woensdag, 27. januari 2010 - 18:12

Sittard-Geleen komt schutterijen financieel tegemoet

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft besloten om schutterijen tegemoet te komen in de kosten die zij moeten maken om te voldoen aan nieuwe milieuregelgeving, onder voorbehoud van financiële goedkeuring door de gemeenteraad.

Sinds 1 januari 2010 moeten de schietinrichtingen voorzien zijn van een kogelvanger. De gemeente komt de schutterijen tegemoet in 50% van de te maken kosten. Dat bedrag komt overeen met de regeling die de Provincie Limburg hiervoor heeft.
Daarnaast moeten schutterijen sinds mei 2009 geluidbeperkende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van geluidkappen en het gebruik van een aangepaste buks, ook hiervoor geeft de gemeente 50% subsidie.

Op initiatief van de gemeente is de afgelopen maanden akoestisch onderzoek gedaan bij alle schutterijen om in kaart te brengen welke schutterijen welke maatregelen moeten treffen. Alle schutterijen zijn over de uitkomsten van dit onderzoek in het najaar van 2009 geïnformeerd. Door dit uitgebreide onderzoek is het mogelijk om voor elke schutterij een maatwerkoplossing te realiseren.

Schutterijen die in het verleden Provinciale subsidie ontvingen voor het plaatsen van een kogelvanger zijn uitgesloten van deze gemeentelijke regeling. De maximale kosten voor de gemeente zijn geraamd op 76.750 euro. De gemeenteraad moet nog instemmen met dit budget.
Provincie:
Tag(s):