vrijdag, 5. november 2010 - 19:46

Slimme verlichting langs de provinciale wegen in gelderland

De provincie Gelderland is sinds september bezig met vernieuwing van de openbare verlichting langs de provinciale wegen.

Het gaat in totaal om 644 complete lichtmasten (lichtmast plus armatuur), 2628 armaturen en 54 schakelkasten. Met de vernieuwing van de verlichting wordt 40% energie bespaard.

Provinciale Staten van Gelderland heeft vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van zogenaamde ‘slimme’ wegenverlichting. Door toepassing van energiezuinige lampen, richtbare armaturen, gedimd licht en op sommige plekken géén licht komt de provincie weer een stap dichter bij haar klimaatambities om minder energie te gebruiken en de uitstoot van CO2 te verminderen.

De provincie Gelderland beheert zo’n 1.200 kilometer aan rijwegen en 1.400 kilometer aan fietspaden en parallelwegen. Langs die wegen staan circa 14.000 lichtmasten waarin 17.500 lampen zitten. De provincie Gelderland is daarmee de grootste provinciale wegbeheerder van Nederland.
De vernieuwing van de verlichting duurt naar verwachting tot medio februari 2011 en geeft geen of weinig verkeershinder.

Langs welke wegen komt slimme verlichting
N304 Apeldoorn - Ede
N786 Apeldoorn
N788 Apeldoorn
N325 Arnhem — Ubbergen
N836 Overbetuwe
N233 Nederbetuwe
N323 Nederbetuwe
N834 Tiel — Buren
N835 Tiel — Buren
N831 Maasdriel
N303 Harderwijk — Ermelo — Putten
N310 Barneveld — Apeldoorn — Elburg
N319 Winterswijk
N790 Voorst
N792 Voorst — Epe
N344 Voorst
N345 Voorst — Brummen — Zutphen
N348 Brummen
N346 Zutphen — Lochem
N332 Lochem
Ring Lochem
N815 Doetinchem
Provincie:
Tag(s):