dinsdag, 19. oktober 2010 - 10:25

Sluitende begroting 2011 voor gemeente Leek

Leek

Het college van Leek is er in geslaagd een financieel sluitende programmabegroting 2011 aan te bieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor de begroting 2011 al bepaald bij de behandeling van de Kadernota 2011-2014, die in juli is vastgesteld. Het college heeft deze uitgangspunten verwerkt in de Begroting 2011.

Om voor 2011 een sluitende begroting te kunnen presenteren zijn voor 2011 maatregelen genomen voor een totaalbedrag van ruim € 500.000. Deze maatregelen richten zich hoofdzakelijk op de interne bedrijfsvoering van de gemeente. Zo wordt het budget voor het inhuren van extern personeel verder verlaagd en worden personeelsadvertenties in de toekomst alleen nog maar digitaal gepubliceerd, waardoor bespaard wordt op advertentiekosten. Daarnaast wordt bezuinigd op facilitaire zaken en ondersteunende budgetten voor de raad en het college.
Provincie:
Tag(s):