woensdag, 29. december 2010 - 9:34

Snelrecht in Zeeland rond de jaarwisseling

Middelburg

Net als in 2009 en 2008 zal er ook tijdens de komende jaarwisseling door politie Zeeland en Openbaar Ministerie hard worden opgetreden tegen veroorzakers van ongeregeldheden.

Er wordt zoveel mogelijk lik-op-stuk beleid toegepast. Het OM zal zwaardere straffen eisen tijdens zogenaamde snelrechtzittingen op 4 en 7 januari. Opgelegde taakstraffen moeten direct na de jaarwisseling worden uitgevoerd en opgelegde gevangenisstraffen zullen direct aansluitend na de snelrechtzitting moeten worden uitgezeten. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden.

Op 4 januari komen verdachten op zitting die strafbare feiten zouden hebben gepleegd van geringe ernst of feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis gevorderd kan worden. Op 7 januari staan mensen terecht die worden verdacht van zwaardere delicten.

Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen. De strafeis zal in alle Oud & Nieuw-zaken 75 procent hoger liggen dan anders. Met ingang van 31 december 2010 eist het OM hogere straffen als er sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer). Als deze delicten worden gepleegd dan zal de strafeis met 200 procent worden verhoogd (vorig jaar was dat 150 procent). Een en ander is vastgelegd in een OM-richtlijn die in de Staatscourant van 16 december is gepubliceerd (de verhoging naar 200 procent geldt voor onbepaalde duur).

De aangerichte schade wordt op de daders verhaald. Dit kan al tijdens het snelrecht, als de hoogte van de schade bekend is. Is dat niet het geval dan krijgt de benadeelde (bijvoorbeeld de gemeente) de gegevens van de strafzaak om een civiele procedure te starten. Bij de kantonrechter kan dit op een eenvoudige en snelle manier.

Indien veroordeelden hun straf niet accepteren en hoger beroep instellen, zullen de ressortsparketten en de gerechtshoven deze zaken met voorrang behandelen.

Met het gebruik van snelrecht wil het OM net als vorig jaar het signaal afgeven dat normoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en direct wordt afgestraft. Voorwaarde voor behandeling van een zaak door middel van snelrecht is dat, gelet op het korte tijdsbestek tussen de aanhouding en de zitting, voldoende bewijsmiddelen moeten kunnen worden vergaard met weinig onderzoek.
Provincie:
Tag(s):