maandag, 30. augustus 2010 - 13:47

Spoedaanpakproject A2 Maasbracht-Geleen gestart

Op maandag 30 augustus heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat (V&W) het startsein gegeven voor de voorbereidende werkzaamheden van het Spoedaanpakproject A2 Maasbracht - Geleen. Dit heeft het ministerie van V&W maandag laten weten.

Dit is het zeventiende van in totaal dertig Spoedaanpakprojecten in heel Nederland. De minister deed dit samen met Aad Brouwer, directeur van chemie en materialencommunity Chemelot in Geleen.

Het project maakt onderdeel uit van de A2 Midden-Limburg aanpak van Rijkswaterstaat. Regionaal vormt de spoedaanpak A2 Maasbracht-Geleen één van de uitvoeringsprojecten in deze regio. Het project omvat de aanleg van een spitsstrook in noordelijke rijrichting tussen aansluiting Urmond en knooppunt Het Vonderen (17 km), de uitbreiding A2/A76 van knooppunt Kerensheide.

Dit drukke knooppunt krijgt een extra rijstrook in twee richtingen tussen aansluiting Urmond (A2) en aansluiting Geleen (A76) én er wordt een fly-over aangelegd voor de richting Eindhoven naar Heerlen. Realisatie is van groot belang voor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van Midden en Zuid-Limburg.

Snel en zorgvuldig
Doordat de A2 Maasbracht-Geleen onder de Spoedaanpak valt, verlopen de planologische procedures sneller en parallel met de voorbereiding van de realisatie. Hierdoor kan versneld met de aanleg worden begonnen en is de spitsstrook medio 2011 klaar voor gebruik.

De uitbreidingen van knooppunt Kerensheide zijn naar verwachting in 2013 gereed. Uiteraard wordt bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden zorgvuldig rekening gehouden met de inspraakrechten van betrokkenen.

Beperkte verkeershinder
Rijkswaterstaat verkent samen met omgevingspartijen, zoals wegbeheerders, transporteurs, grote werkgevers, NS/Veolia en brancheverenigingen mogelijkheden om de verkeershinder tijdens de piek van bouwactiviteiten te beperken.

Hieronder vallen speciale treinabonnementen voor frequente weggebruikers, alternatieve vormen van woon-werk-verkeer, het faciliteren en aanjagen van initiatieven in de transportsector en afspraken met overige wegbeheerders.

Knelpunten aanpakken
De A2 Maasbracht — Geleen is onderdeel van de Spoedaanpak wegen. Rijkswaterstaat pakt landelijk dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken.

Bij deze dertig projecten gaat voor mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden voor mei 2011 opgeleverd.
De spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en heldere procedures en snellere uitvoering, uiteraard met behoud van het inspraakrecht voor de betrokkenen.

Daardoor kan de weggebruiker eerder profiteren van een betere doorstroming. Inmiddels is bij meer dan de helft van de projecten de schop in de grond gezet.
Provincie:
Tag(s):