maandag, 27. december 2010 - 12:08

StAB-rapport kan leidden tot schrappen kolencentrales Nuon en Essent

Na de milieuvergunning, staat nu ook de natuurbeschermingswetvergunning voor de kolencentrales van Nuon en Essent op losse schroeven.

Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport van de StAB <1>, in opdracht van de Raad van State, zo meldt Greenpeace.

De Waddenzee staat op de werelderfgoedlijst en is uniek voor Europa. Het aantasten van zo’n kwetsbaar en beschermd natuurgebied als de Waddenzee kan alleen, wanneer er een groot maatschappelijk belang mee gediend is. Uit het onderzoek van de StAB blijkt dat de centrales niet nodig zijn, laat staan dat daarmee een groot maatschappelijk belang wordt gediend. Verder zijn de centrales schadelijker voor de natuur dan Nuon en Essent doen voorkomen. Onder andere de kwetsbare duinen in het gebied komen door de uitstoot van de centrales verder onder druk te staan. Mocht de Raad van State de conclusies van de StAB overnemen, dan zullen de vergunningen geen stand houden en mogen de kolencentrales niet in gebruik genomen worden.

De rechtzaak tegen de natuurbeschermingswetvergunning van Nuon en Essent is aangespannen door Greenpeace, de Waddenvereniging, de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Stichting Natuur & Milieu en het Duitse waddeneiland Borkum.

Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: “TenneT <2> voorspelde eerder dat energiebedrijven in 2016 al twee keer zoveel stroom produceren als nodig is. De StAB bevestigt nu dat niet duidelijk is wat het belang van deze centrales is voor Nederland. Het is verbazingwekkend dat Nuon en Essent desondanks nog altijd doorgaan met de bouw van deze vervuilende centrales.”


<1> Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening.
<2> TenneT is netbeheerder van het landelijke elektriciteitsnetwerk.
Provincie:
Tag(s):