vrijdag, 19. november 2010 - 14:24

Stabiliteit containerbinnenschepen verbeterd

Rotterdam

Op dinsdag 9 en woensdag 10 november hebben Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Waterpolitie (KLPD), de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond en het Havenbedrijf Rotterdam binnenvaartschepen gecontroleerd op de stabiliteit van de containers. ‘Bij deze controle zijn aanzienlijk minder overtredingen geconstateerd dan bij een soortgelijke controle eerder dit jaar’, meldt de politie vrijdag.

In 2010 is door IVW, Waterpolitie (KLPD), de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond en het Havenbedrijf Rotterdam extra aandacht besteed aan de stabiliteit van containerschepen in de binnenvaart. Bij een eerste gezamenlijke controle in de Rotterdamse haven in maart 2010 was bij een steekproef van 18 containerschepen bij 13 schepen iets mis met de stabiliteitsberekening.

Op 9 en 10 november 2010 werd een nieuwe steekproef gehouden. Deze keer werden totaal 21 schepen gecontroleerd en bleek op 6 schepen iets mis bij de stabiliteitsberekening. Op 3 schepen bleken de tabellen uit de verplichte stabiliteitsbescheiden niet goed te worden toegepast of voorzagen deze niet in het vervoer van de zogenaamde highcubes. Eén schip voer met een verouderd softwareprogramma. Op 2 schepen werden nooit berekeningen gemaakt.

Tijdens de controles was duidelijk sprake van meer bewustwording bij de schippers om serieus met het onderwerp stabiliteit om te gaan. Bij diverse nacontroles bleek het in tegenstelling tot dit voorjaar nu wel in orde.

Vanaf 11 november 2010 is de 10e herziening van het Binnenvaartpolitiereglement van kracht. Dat betekent dat volgens artikel 1.10 van dit reglement ook op de zogenaamde BPR-wateren de stabiliteitsberekening met in begrip van de gebruikte methode en het resultaat van de berekening aan boord moet zijn.

Vanaf nu zal dan ook verbaliserend worden opgetreden tegen schippers, die de stabiliteitsberekening niet kunnen laten zien, maar wel, ingevolge artikel 1.07 van het Binnenvaartpolitiereglement en het Rijnvaartreglement, verplicht zijn om de stabiliteit voor het begin van de reis te controleren.
Provincie:
Tag(s):