maandag, 15. november 2010 - 14:31

Stankoverlast door kolenbroei in Westelijk Havengebied

Amsterdam

Maandagochtend heeft broei in een kolenopslagbedrijf gezorgd voor veel stankoverlast in de buurt van het Westelijk Havengebied en Zaanstad. Dit heeft de brandweer maandag laten weten.

Zelfontbranding
Broei houdt een temperatuursstijging in een grote hoeveelheid opgeslagen materiaal in die zo ver op kan lopen dat het materiaal zelf ontbrandt. Dit kan stank en rook veroorzaken. De rook kwam vrij toen het bedrijf werkzaamheden uitvoerde die de broei moesten tegengaan.

Metingen
Metingen van de brandweer en GGD wezen uit dat er geen verhoogde waarden giftige stoffen in de rook aanwezig waren. Wel kunnen de stank en de rook zelf zorgen voor irritatie van de luchtwegen.

‘Op dit moment werkt het bedrijf door aan het tegengaan van de broei en wordt de rookontwikkeling minder’, aldus de brandweer.
Provincie:
Tag(s):