maandag, 6. december 2010 - 22:41

Start bouw multifunctioneel speeltuingebouw Oranjekwartier Terneuzen

Terneuzen

De eerste paal van het nieuwe multifunctionele gebouw in Speeltuin Oranjekwartier in Terneuzen wordt op woensdag 8 december om 16.00 uur door wethouder Cees Liefting (Jeugd, Welzijn) geslagen.

De wens voor een nieuw gebouw en een uitbreiding van de speeltuin leeft bij de Stichting Speeltuin Oranjekwartier al sinds 2002. De gemeente heeft besloten medewerking te verlenen aan de bouw van een gebouw, mits dit multifunctioneel gebruikt gaat worden. De Stichting Speeltuin Oranjekwartier wordt de eigenaar en er komt een overeenkomst tussen de gemeente en de speeltuin over het gebruik door derden.

In het nieuwe gebouw kunnen de activiteiten van de speeltuin zelf plaatsvinden, zoals vergaderingen en (bij slecht weer) activiteiten tijdens evenementen als de jaarlijkse officiële seizoensopening, Koninginnedag, open speeltuindagen en jeugdvakantieactiviteiten. Tevens kunnen er informatiebijeenkomsten of vergaderingen door de wijkraad Noordpolder, overige (wijk)organisaties en gemeente worden georganiseerd.

Op maandag 6 december is bouwbedrijf Gebr. Simons met de bouw gestart. Eventuele overlast voor de buurt wordt tot een minimum beperkt. Het gebouw is naar verwachting in juni 2011 gereed. Vervolgens start de Stichting Speeltuin Oranjekwartier met de uitbreiding van de speeltuin. De officiële opening van het nieuwe gebouw én de speeltuin is voorzien in het voorjaar van 2012.

De totale kosten voor het nieuwe gebouw bedragen 375.000 euro. De gemeente draagt
225.000 euro bij en voor het resterende bedrag is POP2-subsidie bij de provincie Zeeland aangevraagd. Onder meer de inrichting en de bestrating worden door de speeltuin betaald.
Provincie:
Tag(s):