donderdag, 21. oktober 2010 - 16:37

Start herbouw en uitbreiding van OBS 't Heidemeer

Sappemeer

De bouwactiviteiten voor de herbouw en uitbreiding van van OBS 't Heidemeer in Sappemeer gaan van start. Op vrijdag 22 oktober verricht wethouder Jaap Velema de officiële starthandeling.

De basisschool is in februari 2008 getroffen door een grote brand. Een deel van het schoolgebouw is afgebrand, waardoor de kleuter- en peutergroepen tijdelijk elders gehuisvest zijn.

Door een groeiende aantal leerlingen wordt de school niet alleen herbouwd maar ook uitgebreid met 600 m2. Bij het ontwerp van de nieuwbouw is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt er een nevenruimte gecreëerd die plaats biedt aan tussenschoolse- en (voor de toekomst) naschoolse opvang.

De gemeente heeft de nieuwbouwplannen van het schoolgebouw aangegrepen om tegelijkertijd het gymnastieklokaal (dat nu op het schoolplein staat) te betrekken bij de bouwplannen. Het huidige gymnastieklokaal wordt vergroot naar afmetingen die voldoen aan de hedendaagse eisen zodat er voldoende mogelijkheden zijn voor het geven van bewegingsonderwijs en ook sportverenigingen voldoende ruimte hebben.
Provincie:
Tag(s):