donderdag, 7. januari 2010 - 10:59

Start restauratie molen De Leeuw in Oldehove

Oldehove

Maandag 11 januari aanstaande starten de werkzaamheden voor de restauratie van de molen De Leeuw in Oldehove. De eerste actie die de aannemer zal uitvoeren is, ijs en weder dienende, de roeden uit de molen takelen met een grote bouwkraan.

Afgelopen winter is gebleken dat de roeden van molen De Leeuw niet meer goed functioneren. Een deel van de roedenbekleding is bij een storm naar beneden gewaaid. Uit nader onderzoek blijkt dat de roeden in een zeer slechte staat verkeren. De bekleding laat los en de binnenzijde is verrot waardoor de roeden een gevaar vormen voor de omgeving en voor de molen.

Subsidie
De gemeente heeft met succes een beroep gedaan op de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand en een subsidie toegekend gekregen voor de restauratie van de molen. Bovenop dit bedrag draagt de gemeente bij uit eigen middelen om de molen te kunnen restaureren.

De verwachting is dat de restauratie van de molen medio dit jaar gereed is.
Provincie:
Tag(s):