dinsdag, 23. februari 2010 - 20:48

Start voorbereidende werkzaamheden N48

Zuidwolde

Om de N48 veiliger te maken, zijn Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de provincie Drenthe en de gemeente De Wolden volop bezig om plannen te maken voor de reconstructie van de N48.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het aanleggen van een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van Zuidwolde. Om deze veilige verbinding mogelijk te maken, is het nodig dat circa drie hectare bos gekapt wordt. Om het broedseizoen voor te zijn, worden morgen de eerste bomen gekapt. Het verkeer ondervindt van de kapwerkzaamheden geen hinder.

Om er zeker van te zijn dat beschermde dieren in het gebied geen last hebben van het kappen van de bomen, is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de locaties van de nesten in kaart gebracht.

De gekapte bomen worden gecompenseerd met de aanplant van nieuwe bomen in het plangebied. Nog eens zes hectare nieuwe bomen wordt in overleg met Stichting Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe geplant.

Archeologen zijn nauw betrokken bij het project en bij de kap van de bomen. Bij de kap is een archeoloog aanwezig, zodat de ondergrond gespaard blijft. Nadat de bomen zijn gekapt, onderzoeken archeologen het tracé nog op archeologische resten.

Naar verwachting is de aannemer voor de reconstructie van de N48 eind april bekend. De aannemer kan dan na de zomer starten met de uitvoeringswerkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):