donderdag, 26. augustus 2010 - 21:38

Statenzaal provincie Drenthe tijdelijk niet beschikbaar

Assen

Als gevolg van vertraging in de revitalisering van de staten- en ontvangstzaal van het provinciehuis in Drenthe zijn deze ruimtes voor langere tijd niet beschikbaar. De oplevering van de staten- en ontvangstzaal vindt nu niet plaats in oktober 2010 maar in april 2011. Dit heeft gevolgen voor de vergaderingen van Provinciale Staten.

Omdat er tot april 2011 geen gebruik kan worden gemaakt van de staten- en ontvangstzaal wordt er op dit moment gezocht naar alternatieve locaties voor de vergaderingen van Provinciale Staten.

De reden voor de vertraging is gelegen in het feit dat in de staten- en ontvangstzaal meer asbest is aangetroffen dan kon worden voorzien. Tijdens een onderzoek in 2009 was er al asbest gevonden. Er is toen besloten om de zalen tijdens de al geplande revitalisering van het provinciehuis te saneren. Tijdens deze sanering bleek er nog meer asbest aanwezig te zijn. Hierdoor kost de asbestsanering meer tijd dan verwacht.

Uit recent en eerder onderzoek blijkt dat geen sprake was en is van gezondheidsrisico’s voor gebruikers van deze ruimten.
Provincie:
Tag(s):