dinsdag, 28. december 2010 - 15:42

Straks wellicht 'vet' goedkoper tanken dankzij BlikopNieuws

Den Haag

De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost jaarlijks enkele miljoenen euro's. Om die reden doet de Unie van Waterschappen vandaag de oproep om overtollig oliebollenvet bij het huishoudelijk afval mee te geven en niet door de gootsteen of het toilet te spoelen. Zelfs is, na een interview met een verslaggever van BlikopNieuws.nl, het idee ontstaan om mogelijk statiegeld te zullen gaan invoeren.

De reiniging van een liter olie kost de waterschappen 2,80 euro en dat is het dubbele van de kostprijs van de olie in de winkel. "De zuivering van al dat al dat oliebollenvet kost jaarlijks een paar miljoen euro", aldus een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. "Ook het aantal rioolverstoppingen stijgt rond oud en nieuw. Het oliebollenvet stolt in het riool en zorgt voor honderden verstoppingen. Het verhelpen van die verstoppingen is een kostbare zaak. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat ook vloeibaar vet voor verstoppingen kan zorgen. Wij adviseren dan ook om dit vet eerst in een oud melkpak te doen en vervolgens met het huisvuil mee te geven."

Oer-Hollandse moet kunnen

"Oliebollen bakken is een oer-Hollandse traditie en die moet vooral behouden blijven", aldus de woordvoerder Kees Meijer van de Unie van Waterschappen. "Maar wij proberen de mensen bewust te maken dat er een betere en goedkopere manier is om het oliebollenvet af te voeren. Dus: gooi geen vet in de gootsteen en het toilet. Want als er minder zuiveringskosten hoeven te worden gemaakt rond de jaarwisseling, heeft iedereen daar baat bij."

Statiegeld

Tijdens het interview met onze verslaggever rees het idee om statiegeld in te gaan voeren op vetten die in de Nederlandse keukens worden gebruikt. Het voorstel zal binnenkort volgens de zegsman aan de raad van de Unie van Waterschappen worden voorgelegd.

Als dat plan doorgaat scheelt dat wellicht voor de burger weer in de jaarlijkse bijdrage voor de waterschapsbelasting en kan van dat uitgespaarde geld weer meer worden getankt.
Provincie:
Tag(s):