maandag, 6. september 2010 - 18:33

Strenger toezicht op leerplicht in Zuidhorn

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn heeft ook dit jaar inspanningen gedaan om verzuim en voortijdig schoolverlaten onder leerplichtige leerlingen terug te dringen. Dit blijkt uit het Jaarverslag Leerplicht 2009-2010.

In schooljaar 2009-2010 is 71,7% van de 53 gemelde leerlingen na interventie van de leerplichtambtenaar teruggeplaatst in het onderwijs. Bij interventie gaat het onder meer om bemiddeling, een officiële waarschuwing, aanmelding bij Halt of proces-verbaal. Bij 15,1% van de leerlingen is er een vrijstelling of extra verlof toegekend en in 5,6% van de gevallen is een andere oplossing gevonden. De overige 7,6% van de leerlingen is geplaatst in (ambulante) zorg of bij een zogenoemde time-out voorziening, is gaan werken of vertrokken uit de gemeente.

Het aantal opgemaakte processen-verbaal is behoorlijk toegenomen ten opzichte van het afgelopen schooljaar. Scholen zien er streng op toe dat leerlingen en ouders de regels van de leerplichtwet naleven en melden ongeoorloofd verzuim steeds eerder, waardoor actie van de leerplichtambtenaar noodzakelijk is.
Provincie:
Tag(s):