woensdag, 29. september 2010 - 10:04

Strippenkaart voor eind 2010 taboe in Fryslan

De provincie Fryslân wil per 23 december de strippenkaart afschaffen. Hiervoor heeft de provincie een verzoek ingediend bij de minister van V&W. Als de minister akkoord gaat, vervangt de OV-chipkaart vanaf dat moment de strippenkaart op de Friese vaste wal. In de komende tijd worden reizigers via een uitgebreide communicatiecampagne geïnformeerd over de overstap naar de OV-chipkaart.

Fryslân was al langer klaar voor de afschaffing van de strippenkaart. Maar de provincie heeft in haar planning expliciet rekening gehouden met buurprovincies Groningen en Drenthe, waar de OV-chipkaart naar verwachting in december ingevoerd wordt. "We vinden het belangrijk dat reizigers straks probleemloos met de OV-Chipkaart over de grenzen van de provincie kunnen reizen", aldus gedeputeerde Piet Adema. De kosten om te reizen met de OV-Chipkaart zijn 11.8 cent per kilometer.

Provincie en vervoersbedrijven Qbuzz en Connexxion werken er hard aan om reizigers voor te bereiden op het naderende einde van de strippenkaart. Zo organiseert de provincie Fryslân begin november 10 voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren. Waar mensen terecht kunnen voor informatie, om te oefenen met OV-Chipkaart apparatuur en om ter plekke een kaart aan te vragen. De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats in Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen, Franeker, Dokkum, Balk, Wolvega, Oosterwolde en Burgum. Daarnaast zet de provincie Fryslân in november een geld-terug-actie in, om reizigers te stimuleren tijdig een persoonlijke OV-Chipkaart aan te schaffen.

Provincie en vervoerders trekken bovendien met promoteams en een demobus de provincie in om mensen te ondersteunen bij de overgang naar de OV-Chipkaart. Zo staan onder andere rond 23 december serviceteams op drukke knooppunten om reizigers te ondersteunen.
Provincie:
Tag(s):