vrijdag, 15. oktober 2010 - 11:24

Studie naar groter warmtenet in Maastricht

Maastricht

De gemeente Maastricht, twee woningstichtingen en de plaatselijke
industrie gaan onderzoeken of een groter lokaal warmtenet haalbaar is.
Daarbij moet de industriële restwarmte gebruikt worden om woningen,
kantoren en andere gebouwen te verwarmen. Agentschap NL ondersteunt
het initiatief en betaalt de haalbaarheidsstudie. Afgelopen donderdag hebben negen organisaties hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

Energiebesparing, het opwekken van (lokale) duurzame energie en het inzetten
van industriële restwarmte dragen bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot,
meer leveringszekerheid, een betaalbare energierekening en daarmee de totale
woon- en productiekosten. Om dit doel te bereiken, gaan verschillende lokale
organisaties samenwerken aan de realisatie van een groot warmtenetproject. De
gemeente Maastricht heeft aangegeven het net al in 2015 te willen realiseren.

Een eerste stap in dit project is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Hierbij
wordt gekeken of een warmtenet technisch, organisatorisch en economisch
haalbaar is. Gestreefd wordt deze studie op 1 maart 2011 gereed te hebben.
Agentschap NL is opdrachtgever voor deze haalbaarheidsstudie.

Op basis van de resultaten en conclusies uit de haalbaarheidsstudie overleggen de
partijen of ze verder gaan. Hiervoor moet tenminste één van de potentiële
warmteleveranciers en tenminste één van de warmteafnemers het project willen
voortzetten. Vervolgens wordt in kaart gebracht wie er interesse heeft om het
warmtenetproject aan te leggen, te beheren, te onderhouden, te bemeteren en te
exploiteren gedurende tenminste 30 jaar.
Provincie:
Tag(s):