dinsdag, 13. april 2010 - 16:50

Te weinig stevige drinkers in Friesland

Bij de provincie Fryslân hebben te weinig stevige drinkers zich aangemeld voor de proef met het alcoholslot. Daarom wordt de proef nu uitgebreid naar andere provincies.

De provincie Fryslân en het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten het zoekgebied voor proefpersonen uit te breiden naar Groningen, Drenthe, Flevoland en Utrecht. provincie en het ministerie hopen op die manier 25 deelnemers voor de test te vinden. De zoektocht in de nieuwe provincies start zeer binnenkort.

In februari deden de beide overheden een oproep aan stevig drinkende Friezen om zich aan te melden voor de proef met het alcoholslot. Die oproep leidde tot zes geschikte deelnemers. Bij twee van hen is het alcoholslot inmiddels ingebouwd. Voor het vinden van deelnemers in de vier toegevoegde provincies wordt nu een maand extra uitgetrokken. De proef duurt een jaar en deelnemers ontvangen voor deelname een onkostenvergoeding en een bedrag van 200 euro.
Provincie:
Tag(s):